ހަބަރު

"ހުރިހާ ބާރެއް ދެވިއްޖެ، އިންސާފު ލަސްވުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ"

Aug 8, 2020

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނު ވަގަށް ނެގިތާ މިއަދަށް ހަ އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ ހަނދާނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ސައީދު ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

ރިލްވާނު ވަގަށް ނެގި ފަހުން ހަ އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން، އީވާ ވިދާޅުވީ ރިލްވާން ސަލާމަތުން ނުހޯދި، އަދި މިހާރު އިންސާފު ހޯދައިނުދެވުނުކަމީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ބޮޑު ބުރައެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހި، ރިލްވާންގެ ހަނދާންތައް ނެތިގެންދިއަދީގެން ނުވާނެކަމަށް އީވާ މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އީވާ ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް ދިޔާނާ ވަނީ ރައްދު ދެއްވައިފަ އެވެ.

"ތިވަރަކުން ނުފުދޭނެ، ކަމަނާ. އެދިވަޑައިގަތް ހުރިހާ ބާރެއް ރައްޔިތުން ވަނީ އަރުވާފައި. އިންސާފު ހޯދައި ދެއްވުމުގައި ލަސްފަސްވެގެން ދިއުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން،" ދިޔާނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "ފައިންޑް މޮޔަ މީހާ" އަކީ ހޭޝްޓެގެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އޮތް އިލްތިޒާމެއް ކަމަށެވެ.

"އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށް ދެއްވާ،" ދިޔާނާ ގޮވާލައްވާފައިވެ އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރިލްވާން މައްސަލައާ ގުޅޭ ތަހުގީގުގެ ބޮޑު ބައި ނިންމައި ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފަ އެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާއަށް އާންމުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ރިލްވާން މަރާލި ގޮތާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި އަދި އެހީތެރިވި މީހުން ހާމަކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި ރިލްވާން މައްސަލާގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅައި އެހެން ދިމާލަކަށް އަނބުރަން މަސައްކަތްކުރި ފުލުހުންގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހާމަކޮށްފައިވެ އެވެ. ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އިންޓެލް ދެ ފުލުހަކު، ރިލްވާން ސީރިއާއަށް ދިޔަކަން ދައްކައި އޭނާ އެ ތަނުގައި މަރުވި ކަމަށް ހަބަރު ފަތުރަން އުޅިފައިވާ ކަމެވެ. އެކަން ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކުރީ އޭރުގެ ކޮންޓްރޯލާ ހަސަން އަލީ ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނަކަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް މާލެ އާއި އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ގިނަ ތަންތަނާއި މީހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

މީގެކުރިން ވެސް ރިލްވާން ރަހީނު ކުރި ކަމުގެ ދައުވާ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުށް ސާބިތެއް ނުވި އެވެ. އެ މައްސަލަ މިހާތަނަށް ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރެ އެވެ.