ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް

ހިރިޔާގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރީ ވާޗުއަލް އެސެމްބްލީއަކުން

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިރިޔާ ސުކޫލްގައި ހާއްސަ ވާޗްއަލް އެސެމްބްލީއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

ޓީޗަރުންްގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހިރިޔާގައި މިއަދު ބޭއްވި ވާޗްއަލް އެސެމްބްލީގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ސުކޫލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒިފުންނާއި ބައެއް ދަރިވަރުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ސުކޫލްތަކުގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މިއަހަރު ފަނޑުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މި ހާލަތުގައިވެސް ވާޗްއަލްކޮށް ޓީޗަރުންގެ ޝަރަފްގައި އެސެމްބްލީއެއް ބޭއްވީ ޓީޗަރުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ހިރިޔާ ސުކޫލުން ބުންޏެވެ.

މިއަދުގެ އެސެމްބްލީގައި ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން މުދައްރިސުންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވާފައިވެއެވެ. ބައެއް ދަރިވަރުން ޅެން ބަހުން އަދި ބައެއް ދަރިވަރުން ރައިވަރުންވެސް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

އެެސެމްބްލީގައި ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދުވަހާއި ގުޅޭ ހާއްސަ ލަވައެއްވެސް ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. 101 ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހިރިޔާ ސުކޫލްގައި މުޅި ޖުމްލަ 158 މުވައްޒިފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިރިޔާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވާޗްއަލް އެސެމްބްލީ ދެ ދަންފަޅީގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.