ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ

މާލޭގައި ކަރަންޓު ނެތި ހަތަރު ގަޑިއިރު

Oct 23, 2020
4

މިއަދު ހެނދުނު 8:30 އިން ވެރިރަށް ފެށިގެން މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑި އާންމުން މަސައްކަތްތަކަށާއި ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫއަރައި އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތި ވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ މައި ކަރަންޓް ކުންފުނި، ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މާލޭ ސިޓީގެ މާލެއިން އެކަށް ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ދިމާވި ޑިސްޓްރިބުއުޝަން ނެޓްވޯކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ސިޓީގެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓެއް ނުދެ އެވެ.

ހަތަރު ގަޑިރަށް މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ދިޔަ އިރު މެންދުރު ހުކުރު ވަގުތު ޖެހުނު އިރުވެސް މާލެގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަރަންޓެއް ނެތެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި ކަރަންޓް ދިއުމުން ފުރަތަމަ 80 ޕަސެންޓަށް ކަރަންޓް ދިނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވެސް ކަރަންޓް ދިޔައީ އެވެ. އަދި މިހާރު މާލޭގެ އެކި ބައި ބަޔަށް ކަރަންޓް ދެމުން ގޮސް އަނެއް ކާވެސް ވަނީ ބޮޑު ބަޔަކަށް ކަރަންޓު ދީފަ އެވެ.

މާލެ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ގިނަ ގަޑިތަކެއް މާލޭގައި އޮތް ބޮޑު އަބާދީއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. އަދި މިއީ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް ވުމުން މެންދުރަށް ކެއްކުމާއި ހުކުރަށް ދާ މީހުންނަށް ވެސް މި މައްސަލައިގައި އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ. އަދި މާލޭގެ ބައެއް ގޭގެ އިން ކަރަންޓު ދިއުމުން ސަޕްލައި ފެން ވެސް ކެނޑޭތީ އެ ދަތިތައް ވަނީ ކުރިމަތި ވެފައެވެ،

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަރަންޓްގެ މައްސަލާގައި ޝަކުވާކޮށް ފާޑުކިޔާފައިވާއިރު ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މާފަށް އެދިފަ އެވެ.