ހަބަރު

181 ރަށުގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީ ހުޅުވައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އާސަންދަ ހިދުމަތްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ތިން ރަށެއްގައި ފާމަސީ ހުޅުވައިފި އެެވެ.

އަލަށް ފާމަސީ ހުޅުވީ ރ. ފައިނުގަ އާއި ރ. މަޑުއްވަރީ އާއި ބ. ފެހެންދޫ ފާމަސީ އެވެ. މި ތިން ފާމަސީއާއެކު އެސްޓީއޯ ފާމަސީތަކުގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 181 އަށް ބަދަލުވެފައެވެ.