ހަބަރު

ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމުން ކުޑަކުދިން ތަމްރީނު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފަށާ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމުގެ ޖޫނިއާ ބެޗެއް ކުރިއަށްގެންދަން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ގްލޯބަލް ސަކްސެސް (އައިޖީއެސް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

މިއީ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗު ކުރުމަށް އަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އައިޖީއެސްގެ ޗެއާމަން އަދި ސީއީއޯ ރިފްއަތު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ކެނޭޑިއަން ސްޕޭސް އޭޖެންސީ އާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. މިއީ އެސްޓްރޮނޯޓުންނަށް ވުމަށް ބޭނުންވާ ގްރޭޑް 7،8،9 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތެކެވެ.

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އައިޖީއެސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ރިއްފަތު ވިދާޅުވީ، ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ކެނޭޑިއަން ސްޕޭސް އޭޖެންސީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

"އުއްމީދަކީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިން އިންސްޕަޔާ ވެގެން އެސްޓްރޮނޯޓަކަށް ވުމަށް އަދި ސްޕޭސް އާއި ސައިންސްގެ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށްދިއުމަށް އަޒުމު ކަނޑައެޅުން"

އަދި ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީގައި ކުދިންނަށް މައުލުމާތު ދިނުމާއި އަމަލީ ގޮތުން މިކަން ހިނގާ ގޮތް އެނގި ރާއްޖޭގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން އުފެއްދުމަށް އެޅޭ ބިންގަލަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެސް އިން ވަނީ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމުގެ ރިސާޗް ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ޔުނިވާސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް މި މަހު ލޯންޗުކޮށްފަ އެވެ.