ހަބަރު

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން ކަރަންޓް ދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އެއްގަޑި އިރު ފަހުން ކަމަށެވެ.