ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތް

ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވަން ސައުދީއާ ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުން: ޕްލޭނިން

Dec 3, 2020

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވަން ސައުދީ ސައުދީ ސަރުކާރާއެކު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަށް ކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އަދި ބުނީ ކޮވިޑް-19 އިގެ ހާލަތު ރާއްޖެއަށް ދިމާވިއިރު ސަރުކާރުން ދިޔައީ އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ އިންތިޒާމްތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަމަށެވެ.

މިއަދު އެ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މިދިއަ މާޗް މަހުގައި މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް ރާވައި މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އިގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ލަސްކޮށްފައި އޮތީ އެވެ.

ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތް
ފަސް ފްލޯ ހިމެނޭ ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ އެވެ. މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި 6000 މީހުންގެ ޖާގަ އޮވެ އެވެ. ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯގައި އެއްފަހަރާ 4000 މީހުނަށް ނަމާދު ކުރެވެ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަ ވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ފާހާނަ ބަރިތަކާއި ވަކިން އެ ފްލޯއަށް އެރޭ ގޮތް ހުރެ އެވެ. ތިންވަނަ ފްލޯގައި ހުންނަނީ ބޮޑު ލައިބްރަރީއަކާއި އޮޑިޓޯރިއަމެކެވެ. ހަތަރުވަނަ ފްލޯގައި އެއްކޮށް އޮންނަނީ އޮޑިޓޯރިއަމްގެ އެއް ބަޔާއި ލޮބީ އޭރިއާއެކެވެ. ފަސް ވަނަ ފްލޯއަކީ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލްއެކެވެ. މިސްކިތުގެ ބޭރުން ދެ ފަރާތުގައި ޕާކު ކުރެވޭ ތަނެއް ހަދާނެ އެވެ. ސަލްމާން މިސްކިތް އަޅާފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންނެވެ. އެއީ ކިހާ ވަރެއްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭ މި މިސްކިތުގައި 41500 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައެއް ހުރެ އެވެ. އަދި މިސްކިތަށް އަރާ ފައިބާ ހަދަން ހަތަރު ލިފްޓު ވެއެވެ.

އަދި މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިއަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ބުނި ގޮތަށް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ އާ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ސައުދީ ސަރުކާރާ ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

މި މިސްކިތް ހުޅުވުން ލަސްވެފައިވާތީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔުން ތައް އަމާޒުވެފައި ވެއެވެ.