ހަބަރު

ޓީޓީ ހޯލާއި މާޝަލް އާޓްސް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް މާޝަލް އާޓްސް ސެންޓަރާއި ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

ނޭޝަނަލް މާޝަލް އާޓްސް ސެންޓަރާއި ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. އެ ދެ ތަން ހުޅުވީ މިއަދު ހަވީރު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމުގައި ސަރުކާރުން ދެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެ ދެ ކަމަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް ކުރިއަރައިދިއުމަށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި މި ދާއިރާއަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ދާއިރާއެއް ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ހުޅުވި ޓީޓީ ހޯލާއި މާޝަލް އާޓްސް ސެންޓަރަކީ އެ ދާއިރާތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދާދި އަވަހަށް މާޝަލް އާޓްސް އެސޯސިއޭޝަން އެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެއާއިއެކު އެ ދާއިރާއަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބި އެ ކުޅިވަރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ގައުމަށް ރިވެތި ނަން ހޯދައިދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ ކަމުގައި ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އަދި ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މިއަދު ހުޅުވި ޓީޓީ ހޯލަކީ ގައުމަށް އިތުރު ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ ތަނަކަށް ވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގައި ވެސް ނޭޝަނަލް ޓީޓީ ސެންޓަރެއް ބިނާކުރުމަށް ބިމެއް ކަނޑައަޅައި، އެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޓީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.