ފިނިޕޭޖް

ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 މީޑިއާނެޓަށް

Feb 8, 2021

އޮލިމްޕަހުގައި 27 ޝޯ ހައުސްފުލްކޮށް ދެއްކި ބިރުވެރި ފިލްމު 4426 މީޑިއާނެޓަށް އަންނަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނީ މީޑިއާނެޓުގެ މަލްޓި ސްކްރީނަށް ވަރަށް އަވަހަށް 4426 އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ބިރުވެރި ފިމްލްތައް ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމުގައި ދެވަނައެއް ނެތް ފާތިމަތު ނަހުލާ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ތަރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި މުހައްމަދު ޖުމައްޔިލް އަދި ޔޫސުފް ޝަފީއު އާއި ޝީލާ ނަޖީބު އެވެ.