ވޭމަންޑޫ

ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ އަނދައިފި

Feb 24, 2021
6

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އިންޖީނުގެ އަނދައިފި އެވެ. މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ.

ވޭމަންޑޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވީ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަަށެވެ. އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން އިންޖީނުތަކާއެކު އިމާރާތް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަަށް އަނދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގާތްގަނޑަށް 12،00 އެއްހާ މީހުން އުޅޭ އެރަށުގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވި އަލިފާން ނިންވަން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އަދިވެސް އިންޖީނުގޭގެ އިމާރާތް ދަނީ ނުނިވި އަނދަމުންނެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ކުއްލިގޮތަކަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެެއް ހިނގައި، ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް އިންޖީނުތައް އެނދުމާގުޅިގެން އެރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮ ތުން މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވީއެންމެ އަވަހަށް އިއާދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވޭމަންޑޫގެ މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ ފޮޓޯތައް ހުރި ފަރާތްތަކަށް އަވަސް އޮންލައިން ނިއުސް ޑްރޮޕް މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯ އާއި މައުލޫމާތު ފޮނުވާނެ އެވެ.