އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ރާއްޖެއަށް "ތްރީ ވީ" ޓްއަރިޒަމް ތައާރަފު ކުރަނީ

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ޒިޔާރާތް ކުރަން އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަށް ރާއްޖެވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރާއްޖޭ ގައި "ތްރީ ވީ" ޓްއަރިޒަމެއް ހިންގާނެ ގޮތް އައިޓީބީ ބާލިންގައި ހިއްސާ ކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ތްރީ ވީ އަކީ "ވިޒިޓް ވެކްސިނޭޓް އެންޑް ވެކޭޝަން" އެވެ.

އައިޓީބީ ބާލިންއަކީ ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއާ އެވެ. އޮންްލައިން ޕްލެޓް ފޯމެއްގައި ބޭއްވި މި ޕްރެސް ކޮންފަރެސްގައި ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި ޒިޔާރާތް ކުރުމަށް އެންމެ މަގުބޫލު އަދި ރައްކާތެރި މަންޒިލްގެ ގޮތުގައިވާ ސަބަބު ހިއްސާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ޕެނަލުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބުދުﷲ މައުސޫމް އާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު އެވެ.

މި ބައްދަލު ވުމުގައި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ތަކާއި ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރާނެ ކަންކަން ހިއްސާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.