ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ގދ. ތިނަދޫ

ތިނަދޫން ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް، ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް

ގދ. ތިނަދޫއިން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

އެ ރަށުން ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރުމުން ކުރި ޓެސްޓުންނެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫއަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށް އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިންއަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާއިރު ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދަނީ ލުއި ދެމުންނެވެ.