އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަން ވާޗުއަލް ޕްލެޓްފޯމެއް

Apr 3, 2021

ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަން އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވާޗުއަލް އިވެންޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "މައި ވާޗުއަލް މޯލްޑިވްސް" އެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް ތައާރަފު ކޮށްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އޯޑިއަންސް އެންގޭޖްކޮށް ނެޓްވޯކް ކުރެވޭނެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވޭނެ ފެންވަރަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވާޗުއަލް އެގްޒިބިޝްންތަކާއި ރޯޑްޝޯ އާއި ވެބިނާގެ އިތުރުން ޓްރެއިނިން ތަކާއި ލައިވް މާކެޓިން ހަރަކާތްތައް ހިމެނެ އެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ތްރީޑީ ގްރެފިކްސް ހިމަނައިގެނެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ ޕްލެޓްފޯމުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް ދައްކައިދޭނީ ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް ކަމަށެވެ.