ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯ ފެނުގެ 10 ކޭސް ގަތުމުން ހިލޭ ގެއަށް

Apr 21, 2021

ސްޓޭލްކޯ ފެނުގެ 10 ކޭސް ފެން ގަތުމުން އިތުރު ފެން ކޭހަކާއެކު ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

ކުރިން ވެސް ސްޓެލްކޯއިން 10 ކޭސް ފެން ގަތުމުން ހިލޭ ފެންކޭހެއް ދެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ 20 ކޭހަށް ވުރެ ގިނައިން ގަތުމުންނެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގެ ހޫނުން އުފައްދާ ފެން، ފުޅީގައި ބަންދު ކޮށްގެން "ސްޓެލްކޯ ފެނު" ގެ ނަމުގައި ފެން އުފައްދަން ފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ.