އަބްދުﷲ ޒިޔަތު

ޒިޔަތުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

Nov 8, 2015
3

ހިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއި އެެހެން ވެސް ބައެއް ތުހުމަތުތަކާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތުރު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

މިފަހަރު ޒިޔަތުގެ ބަންދަށް ދިނީ ވެސް 15 ދުވަހެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިޔަތު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދިން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތު އޭނާގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާ ކުރުމުން ހައިކޯޓުން ވަނީ ދަށު ކޯޓްގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

ޒިޔަތު ބަންދުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު އޭނާ ހުންނެވި މަގާމުން ވަކި ކުރައްވާފައެއް އަދި ނުވެއެވެ.

ޒިޔަތުގެ ތަހުގީގު ކުރިޔަށްދާއިރު އޭނާ ހިންގަވަމުން އައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރި ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ދުވަހުން ފެށިގެން އެތަނުގެ މައްސަލަ ފެންމަތި ވުމާ ހަމައަށް، އެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަން ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް އަންގާފަ އެވެ.

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތަކީ އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ ބޭބެ އެވެ. އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ އޮޑިޓްގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައި ނުގެން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ މިނިވަން ކަމާއެކުގައި ކަމަށެވެ.