ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

ޖަލުގައި ތިބި ހައިރިސްކު މީހުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ޖަލުތަކުގައި ތިބި ހައިރިސްކު މީހުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

ކަރެކްޝަންގެ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ހައި ރިސްކު މީހުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. ޖަލުތަކުންވެސް ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެނި ބައެއް ގައިދީންނާއި ކަރެކްޝަންގެ އޮފިސަރުންވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އަވަސްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ކަރެކްޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ މާލެ ޖަލާއި މާފުށީ ޖަލު އަދި ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ތެރެއިން ހައި ރިސްކު މީހުން ވަގުތީ ގޮތުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރާނީ އާއިލާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި މާފުށި ހިމެނެއެވެ. އެ ރަށަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 200 ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެ ރަށުން ބަލި ޖެހިފައިވެއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ބުނީ އައްސޭރި ޖަލާއި މާފުށީ ޖަލުންވެސް ގައިދީން ޕޮޒިޓިވްފަައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް އޮފިސަރުންވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.