އޮބިޗުއަރީ

ފަތުހީގެ ހަނދާނުގައި ސުކޫތެއް

އިއްޔެ އަވަހާރަވި ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް އިސްމާއީލް ފަތުހީގެ ހަނދާނުގައި ހަމަ ހިމޭން ކަމުގެ ސުކޫތެއް މިއަދު މަޖިލީހުގައި މިއަދު ގެނެސްފި އެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވަނީ ފަތުހީގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވައި އޭނާ ގައުމަށް ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާފަ އެވެ.

ފަތުހީ އަވަހާރަވީ ކޮވިޑު ބަލީގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ދިވެހިންގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް ދަރުމަވަންތައިގަ އެވެ.

ފަތުހީ ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓް ދާއިރާގަ އާއި މާލީ ދާއިރާގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓް އޮފީސް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ހިންގެވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެއްޓެވި ބޭފުޅަކީ ވެސް އިސްމާއީލް ފަތުހީ އެވެ.