އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު

ބާ ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީން އަނަސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި އަނަސް، ބާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ހާމަ ކޮށްފައި ވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ޓްވީޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އަނަސް އަކީ ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލިއިރު އެ ކައުންސިލަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރެކެވެ. އެ ކައުންސިލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި އަނަސް އަކީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެންމެ މަދުން ބައިވެރިވި މެމްބަރެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަގާމު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަދާކުރެއްވި އަނަސް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާފަ އެވެ. އެ އިންތިހާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އަލަށް މަގާމާ ހަވާލުވެހުންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.