ތިމާވެށި

މަކުޑި ޕޯޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރަނީ

ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރާ ކެމިކަލްތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ބަލަަހައްޓާ، ކެމިކަލްތައް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ "މަކުޑި" ޕޯޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ގާއިމް ކޮށްފައިވާ "މަކުޑި" އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު މެންދުރު ވަނީ ސޮއި ކޮށްފަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރު ސޮއި ކުރެއްވި އިރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހަސަން ޒަމީލެވެ.

މިއީ ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް) ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިދިއަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ގައި ފެށި މަޝްރޫއެއްގެ ތެރެއިން ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދު ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުމާއެކު "މަކުޑި" ސޮފްޓްވެއާ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރަން އެންވަޔަރަމަންޓުން ހާޑްވެއާ ފޯރު ކޮށްދޭނެ އެވެ.