މީހުން މެރުން

ކުޑަކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލައިފި

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިފައި މިވަނީ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އަވަސް އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ މެންދަމު 2:30 ހާއިރު އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކުއްޖާ ފެނުނީ މަރާލުމަށް ފަހު މޫދަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވަ އެވެ. ކުޑަ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މިވަގުތު ބާއްވާފައި އޮތީ އައިޖީއެމްއެޗްގަ އެވެ.