ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހަތް މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

Jun 22, 2021
10

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހަތް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިޔާގައި ކުދިން ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަސް މުވައްޒަފަކާއި ދެ ސުޕަވައިޒަރެކެވެ. މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުއްޖަކަށް މުވައްޒަފަކު އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.

އެ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ސިވިލް ސާވިސް ގަވައިދުގެ 258 ވަނަ މާއްދާ އަކުރު (ނ) ގެ ތިންވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އެ މުވައްޒަފުންނަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައި ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ހައްގަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާއަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުނަށް ލިބޭ ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ މާއްދާ އެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވި ޗިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ 30 ދުވަހަށް ކަމަށެވެ.

އަވަސް އަށް ލިބިފައިވާ އެ ޗިޓްތަކުގައިވާ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 އިން އަންނަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޝައުފިޝާން އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ އެ ޗިޓްތަކުގައިވާ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އިދާރާތަކުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަބަދުވެސް އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާހުކޮށް، ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ އެތަނުގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭ ތަނެއް ނުފެނެ އެވެ.