ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން

ބީސީސީން މާލޭގައި ކޯ-ވޯކްސްޕޭސްއެއް ހުޅުވައިިފި

Jul 10, 2021

އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކުޑަ ފީއެއް ދައްކައިގެން ގޮސް މަސައްކަތް ކޮށްލެވޭ ކޯ-ވޯކްސްޕޭސް، ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

ބީސީސީގެ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ފިހާރަ ހިންގާ މ. ކަނީރުވިލާގައި ސީޑް ބައި ބީސީސީގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ކޯ-ވޯކްސްޕޭސް ހުޅުވައި ދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ 100 ޕަސެންޓް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބީސީސީ ކުންފުނިން މިތަން ހަދާފައިވަނީ ޒުވާނުންނާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްލަން ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ބީސީސީ އަދި ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ޖަޕާސް ސަރުކާރު ގުޅިގެންނެވެ. ބީސީސީގެ ކޯ-ވޯކްސްޕޭސްއަށް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދެނީ ދިރާގުންނެވެ.

އެއް ފަހަރާ 30 މީހުންނަށް ގޮސް މަސައްކަތް ކޮށްލެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހުންނަ މި ފެސިލިޓީގައި އޮފީހެއްގައި ހުންނަ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމްކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެގޮތުން ޕްރިންޓިން އާއި ސްޓޭޓް ދި އާޓް ފެސިލިޓީއާއެކު ހަދާފައިވާ މީޓިން ރޫމެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.