ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ދުނިޔެ

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ތައްކަތުވުން ދިގުލާނަމަ ސިއްހީ ނިޒާމު ކޮޅުންލާނެ

ލަންކާގައި ކޮވިޑްގައި މަރުވާ އަދަދު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ލަންކާ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް، 98 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުން ކޮވިޑްގެ އާވައްތަރުތައް – ޚާއްސަކޮށް ޑޭލްތާ ވޭރިއަންޓް ކޮލޮމްބޯގައި ފެތުރެމުން ދަނީ ފަތުއަޑުކިޔާފަ އެވެ. ކޮވިޑް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޭޓުގައި ތައްކަތުން ދިގުލާނަމަ ސިއްހީ ނިޒާމު ކޮޅުން ލައި ފޭލިވާނެ ކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އިންސްޕެކްޓަރުން ބުނެ އެވެ.

އިންސްޕެކްޓަރުން ބުނާ ގޮތުން މިވަގުތަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިދާރާތަކުން އެކައްޗެއް ކިޔައި ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމެވެ. އިންސްޕެކްޓަރުން ބުނާ ގޮތުން ކޮވިޑް އޮތީ މުޅި ލަންކާއަށް ފެތުރިފަ އެވެ. ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބާރުބޮޑުވެ ފަރުވާނުދެވިދާނެ ކަމަށް އޮތް ބިރު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުން ކޮވިޑް ފެތުރިގަންނަ ގޮތް މިހާރު އޮތީ ދަސްވެފަ އެވެ. މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުތަކުން ހަރުދަދަނާ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. އަދި އެ ސިޔާސަތަށް އާންމުން ރުހުމެވެ.

ލޮކްޑައުންއަނީ ފަސޭހަ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުޑަކުރަން އެދޭ ނަމަ އޮތީ ލޮކްޑައުންކުރުމެވެ. އެނޫން ގޮތެއްގައި ދިގުލައިގެން ދާފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިވަތިވެދާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ފެންނަ އާންމު ހާލަތަކީ މީހުން ގެއިން ބޭރަށް މާގިނައިން ނިކުމެ ހަދާނަމަ ބަލި ފެތުރޭ ނިސްބަތް އިތުރުވުމެވެ. ލަންކާއަށް ވެސް މިހާރު ޖެހިގެން އުޅެނީ މިފިތުނަ އެވެ. ހައްގުތައް ގެއްލޭތީ ގަންނާކުރައްވާ ބިރަށް ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން މޫނުހަދައި ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން މަގުތަކަށް ނިކުމެ އާންމު ސިއްހީ ނަސޭހަތް ހަނދާން ނައްތާލުމުން ވާގޮތް ލަންކާއިން މިހާރު އެފެންނަނީ އެވެ.