ރަސްފަންނު

ރަސްފަންނަށް ތެޔޮ އަޅާފައިވަނީ ގަސްދުގައި: އީޕީއޭ

ރަސްފަންނު މޫދަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ތެލުން ރަސްފަނު ތަޣައްޔަރުވި ސަބަބާބެހޭ ގޮތުން އަވަސް އިން ސުވާލު ކުރުމުން އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމް ވިދާޅުވީ ބެލެވެނީ އެއީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރަސްފަންނަށް ތޮޔޮ އަޅާފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގާތަކު ބިއްދަށުން ކަނޑު ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތެޔޮ އަޅާފައިވަނީ ގާތަކު އަނެއް ފަރާތުން ކަނޑާއިވީ ފަޅިން، އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ގަސްދުގައި،" ނައީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނައީމް ވިދާޅުވީ ރަސްފަންނުގެ ގާތުކުގައި ވެސް މިހާރު ހުރީ އަޑީ ތެޔޮ ހިފާފައި ކަމަށާއި ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ރަސްފަންނު މޫދަށް ތެޔޮ ޖަމާވެ ތަޢައްޔަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.