އީޕީއޭ

ރަސްފަންނުން ތެޔޮ ސާފު ކޮށްފި

Sep 21, 2021

ތެޔޮ އެޅިފައިވާ ރަސްފަންނުގެ މޫދު ސަރަހައްދޫ ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އީޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް އެޅިފައިވާ ތެޔޮތައް ސާފުކުރި ނަމަވެސް އަދި އެ ސަރަަހައްދު ނުހުޅުވާ ކަމަށެވެ. އެތަނަށް ތެޔޮ ޖަމާވެ ތަޣައްޔަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެތަން ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތު ދުވަހު އެވެ.

އީޕީއޭ އިން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުން މޫދުގައި ހައިޑްރޯކާބޮން ނުވަތަ ޕެޓްރޯލް އަދި ނިއުޓްރަލް ގޭސް ހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށް މިހާރު އެސެސްމެންޓެއް ހަދާ ކަމަށެވެ. މި އެސެސްމެންޓު ހެދުމަށްފަހު އާންމުންނަށް އެ ސަރަހައްދު ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އީޕީއޭ އިން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ވަނީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރަސްފަންނަށް ތޮޔޮ އަޅާފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގާތަކު ބިއްދަށުން ކަނޑު ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސިފައިންގެ އިން ބުނެފައި ވަނީ ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ކަނޑުގެ އޮޔާ ވައި ހުރިގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް ތެޔޮގަނޑު ލައްވީ ކަމަށެވެ.

އެ ސަރަހައްދަކީ ގިނަ ބަޔަކު މޫދަށް އެރެންދާ ސަރަހައްދެކެވެ.