ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ

އެމްއެންޔޫ ބުކް ފެޔާ އާދީއްތަ ދުވަހު

Oct 14, 2021

އެމްއެންޔޫ އިން ބާއްވާ ބުކް ފެއާ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ އެވެ.

މި ބުކް ފެއާ އޮންނާނީ އާދީއްތައިން ފެށިގެން ބުރާސްފައްޗަށް ކޮންމެ ދުވަހަު ހެނދުނު 9:00 އިން ރޭނގަޑު 10:00 ކަށެވެ. ފެއާ ކުރިއަށް ދާނީ އެމްއެންޔޫގެ މައި މަރުކަޒުގަ އެވެ.

މި ފެއާއަކީ ފޮތް އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ މީހުނަށާއި ގަންނަ މީހުނަށް ހާއްސަ ފެއާއެކެވެ.