މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ބްލޮކް ވެރިއަކަށް މަހަކު 1000 ރުފިޔާ

ބްލޮކް ވެރިއަކަށް މަހަކު 1000 ރުފިޔާ ދޭން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލު ވުމުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ބޮލޮކެއްގެ ވެރިއަކަށް 1000 ރުފިޔާ ދޭން މޭޔަރު މުއިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި އެވެ. އޭނާގެ އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވީ ކައުންސިލްގެ 10 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނެވެ.

ބްލޮކް ވެރިންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިއަދުގެ ނިޔަލަށެވެ. ބްލޮކް ވެރިން ހޮވާ އިންތިހާބު ބާއްވަން ތާވަލް ކުރީ މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ތާރީހުގެ ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބްލޮކް ވެރިންގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާރްތަކުން ކުރިމަތިލާން އިތުރު 45 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭން ވެސް ފާސް ކުރި އެވެ.

ބްލޮކް ވެރިޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭ 18 ފުރިފައިވުމާއި ކުރިމަތިލާ ބްލޮކްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް ކަމަށްވުމާއި ވައްކަމާއި ޓެކުމާއި ފޭރުން ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްވެސް މީހަކަށް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ ހާނީއްކައެއް ކުރިކަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައި ނުވުމާ އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި ޖިންސީ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ވާނަމަ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރިތާ ތިން އަހަރުވެފައިވުމާ އިންތިހާބު ކުރާ އެހެން އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި މުސްތަގިއްލު މުވައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން ހިމެނެ އެވެ.

ބްލޮކް ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ބްލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމާއެކު ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ބުލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އެނގުމާއި ބުލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހޯދައި އެކަން ހައްލު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމެވެ.