ދޫނިދޫ

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ: ފުލުހުން

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބެން ޖެހޭ ބަޔަކު ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ތިބުމުން އެކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހާލަތު ނޯމަލް،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަތައް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.