މާރާމާރީ ހިންގުން

މޯލްޑިވިއަންގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސްގެ މޯލްޑިވިއަންގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުއައްޒަފަކު ކަމަށެވެ.

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެ ދެ މީހުނަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލީ އިއްޔެ ސޭލްސް ނިންމާ ފައިސާ ހިފައިގެން ދަނިކޮށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީގެނެވެ. އެ ހަމަލާގައި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވެސް ފޭރިގެންފައި ވެއެވެ. އެ މީހުންގެ އަތުގައި ހުއްޓާ ފޭރިގެންފައި ވަނީ 93850 ރ. އާއި 448 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައި ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު ޒަހަމްވި ދެ މީހުނަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދީ ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

ހަމާލާއާ ގުޅިގެން ގޮތުން ފުލުުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެ އެވެ. މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިކަން ސާފެއް ވެސް ނުވެ އެވެ.