މޯލްޑިވްސް މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

Nov 20, 2021

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ށ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރިފި އެވެ

މެޓް އޮފީހުން 13 އަތޮޅަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:30 އިން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ. އެ ވަގުތު ތަކުގައި އެ އަތޮޅު ތަކަށް ބޯކޮށް ވާރެ ވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މެޓުން ބުންޏެވެ. އަދި ކަނޑުތައް ގަދަވެ ރާޅު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވެސް ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެލާޓް ނެރުނު އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިދުގައި ވައި ޖެހޭނެ އިރު. އެލާޓް ނެރެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވާން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.