މޯލްޑިވްސް މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް

ލާމުން ދެކުނަށް ޔެލޯ އެލާޓް

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯއެލާޓެއް ނެރެފި އެވެެ.

މޫސުމާ ބެހޭ މައި އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ދެކުނުގެ ލ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅަށް މިއަދު ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު ފަހު 1:30 އަށެވެ.

މި ވަގުތުތަކުގައި ދެކުނުގެ ހަ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރެ ވެހޭނެ އެވެ. އަދި ކަނޑުތައް ގަދަވެ ރާޅު ބޮޑުވާއިރު ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރާނެ އެވެ. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ އެވެ.

މެޓްގެ މި އެލާޓް ނެރެފައި އޮންނަ އިރު ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަން ޖެހެ އެވެ. އަދި އުޅަނދުގައި ލައިފްޖެކެޓާއި މުއާސަލާތީ ނިޒާމާއި ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ފަދަ ތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.