އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެއިން 60 ގޯތި ވިއްކަނީ

ހުޅުމާލެއިން 60 ގޯތި ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ގޯތި ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 1603.07 އަކަފޫޓުގައި 2633.93 އަކަ ފޫޓާ ދެމެދުގެ 60 ބިމެވެ. އަދި އެ ބިންތަކަށް ބީލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

ބިންތައް ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ އަތިރިމަތީ "ބީޗް ފްރޮންޓު" ސަރަހައްދުންނާއި އަދި އަތިރިމަތި ކައިރިން "ބީޗު ސައިޑު" ނެވެ. މީގެ ތެރެއިން "ބީޗް ފްރޮންޓު" ސަރަހައްދަށް ބީލަށް ފޯމް އަންނަ ފެބްރުއަރީ ހައެއްގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު "ބީޗު ސައިޑު" އަށް ބީލަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފެބްރުއަރީ 16އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިންނާއި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކާފައި ވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ގޯތި ވިއްކީ 2017 ވަަނަ އަަހަރު އެވެ.