މަރު

ތިލަފުށީގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ތިލަފުށީގެ އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުސް އިދާރާއިން ބުނީ ސިނާއީ އެ ރަށުގައި އިމާރާތްކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުން ވެއްޓި މަރުވީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 38 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާ ވެެއްޓުނީ ކިހާ އުސްމިނެއްގެ އިމާރާތަކުން ކަން ފުލުހުން ސާފުކޮށެއް ނުދެ އެވެ.

ފުލުސް މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އައޫ ހެނދުނު 9:30 ގައި ކަމަށާއި އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިމާރާތްކުރުމުގައި އަޅަން ޖެހޭ ސަލަމާތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މީގެ ކުރިން ވެސް މިފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ.