ހުޅުމާލެ

ލައިސަންސް ނެގުން ހުޅުމާލެއަށް

Jan 29, 2022

ހުޅުމާލެ ޑްރައިވިން ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެ ތަނުގައި ޓެސްޓް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރި ހުޅުމާލޭގެ ޑްރައިވިންގް ޓެސްޓް ހަދާ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތުގެ 90 ޕަސެންޓް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މިއަދު ވަނީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާފައެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ 90 އިންސައްތަ ނިންމުމަށް ހޭދަވީ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި އިތުރަށް ކުރަން ހުރީ ދެ ފާހާނާ އާއި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި މަސައްކަތަކީ މާލޭގައި ޑްރައިވިންގް ޓެސްޓް ހަދަމުންދިޔަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދު ބްރިޖް މަޝްރޫއު އަށް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.