ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
އެޗްޕީއޭ

ފަތުރުވެރިން ފުރާއިރު ޕީސީއާރު ހަދަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި

ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށްތަކުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރީން ހަދަން ޖެހޭ ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ދެން ހަދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ވަނީ ކޮވިޑު-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުންނަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިމާޖަންސީ ޔޫސް ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިނެއްގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ކޮށް 14 ދުވަސްވެފައިވާ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވާއިރު ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށްތަކުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރީން ހަދަން ޖެހޭ ޕީސީއާރު ޓެސްޓްވެސް ދެން ހަދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.