އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓް ނަގަން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބު ކުރުމާއި ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ވޯޓް ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ކަމަށާ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސް ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިހާބު ކުރާނެ އެވެ. އެ ޕާޓީން ދެންމެ ބުނީ ހެނދުނު 9:00 ގައި ވޯޓް ނަގަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓް ނަގަން ފަަށާފައިވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ކުރީން ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ އިންތިހާބުގައި 94،000 ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވެއެވެ. ޖުމްލަ 272 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ވާދަވެރީ ޗެއާޕާސަން ކަމެވެ. އެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ އެވެ.