އައިޝަތު ނަހުލާ

މިނިސްޓަރު ނަހްލާގެ އަސްބާގެ އެހީތެރިކަން ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް

May 28, 2022

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހްލާ އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގަވާ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ސޯޝަލް ބެނެފިޓްސް އެންޑް އެއިޑް (އަސްބާ)ގެ ފަރާތުން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުރައިދޫ އަށް ކުރި މި ދަތުރުގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި، މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޓީމެއް މަރުކަޒަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހްލާ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިދަތުރުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މިނިސްޓަރު އައިޝާ މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ މިނިސްޓަރު ނަހްލާގެ ދައުވަތަކަށެވެ.

މިދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ފަރުވާ ބޭނުންވާ މީހުން ދެނެގަނެ އެމީހުންނަށް ފަރުވާދީ، އެ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ގާތުން ބަލައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ބެލުން ކަމަށް އަސްބާ އިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

އަސްބާ އަކީ މުޖުތަމައުގައި ހާއްސަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ގާއިމުކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ އެކެވެ.