ދިރާގު

ދިރާގުން ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

Jun 8, 2022

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން ޒުވާނުންނާއެކު ސްނޯކްލިން ސެޝަންތަކެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

ކަނޑުތަކަށް ކުނި ނޭޅުމަށް ގޮވާލާ ފާހަގަ ކުރާ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހު ޒުވާނުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ދިރާގު އެމްބެސެޑަރު އަދި މަޝްހޫރު ޑައިވަރު ޒޫނާ ނަސީމް އެވެ. މި ސެޝަންގައި މިހާރު ކަނޑުތަކުގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގި އެވެ.

މި ސެޝަންގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި ޒުވާނުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމެވެ.

ދިރާގަކީ ކަނޑުތަކަށް އަޅާ ކުނި މަދުކުރަން ހިންގާ ހަރަކާތުގެ މުހިންމު ބައިވެރިވެކެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ ފަހަރު ބޭނުންކެވޭ ކޮތަޅެއް ނެރެފަ އެވެ.