މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކޮށްފި

މާލެ ސިޓީގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކޮށްފި އެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބުނީ މާލެ ސިޓީގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލަ އެއް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަަށެވެ. މި މައްސަލަ ހުށައެޅީ އިއްޔެ އެވެ.

ތަފްސީލެއް ނުދީ ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.