ރަންބީރު ކަޕޫރު

ޝާހުގެ މަޝްހޫރު ޕޯޒްގައި ރަންބީރް

Aug 20, 2022

ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ ފިލްމް "ބްރަހްމާސްތްރާ"ގެ ލަވައެއް ކަމުގައިވާ "ޑާންސް ކާ ބޫތު"ގައި ޝާރުކް ހާންގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސިގްނޭޗާ ޕޯސް ޖައްސައިފި އެވެ.

ޝާހުގެ ސިގްނޭޗާ ޕޯސްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ޕޯސް އަކީ އަރިއަކަށް ހުރެ ލަވަ ކިޔަމުން ދެއަތް ނަގާ ޕޯސް އެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޓީޒާ ވެސް ވަރަށް ހިތް ގައިމެވެ. އަދި އިތުރު ޓްރެއިލާތައް އަދިވެސް ދޫކޮށްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

މި ފިލްމުގެ އަންހެން ލީޑަކީ ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ އަނބިމީހާ އާލިއާ އަލީ އެވެ.

ރަންބީރްގެ އެންމެ ފަހުން ނިކުމެފައިވާ ފިލްމަކީ "ޝަމްޝޭރާ" ކިޔާ ފިލްމެކެވެ.