ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދިން ހަމަލާ

ޝުމްބާ ގޮންގުގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 10 ދުވަސް

Jan 11, 2016

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން "ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުގައި ބޮން ގޮއްވުމާ ގުޅިގެން ފެށި ތަހުގީގުގައި ސްރީލަންކާއިން ހައްޔަރު ކުރި އަހުމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާ ގޮންގް) ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަނެއްކާ ވެސް 10 ދުވަސް ދީފި އެވެ. މިއީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ފަހުން ބަންދު މުއްދަތު އިތުރު ކުރި ހަ ވަނަ ފަހަރެވެ.

މިއަދު މުއްދަތު އިތުރު ކުރި އިރު އެންމެ ފަހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާގެ ބަންދަށް ޖަހައިދިނީ 15 ދުވަހެވެ. އެއީ މިދިއަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.