ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

Sep 14, 2022

މޫސުމީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫގައި މިރޭ ބާއްވާ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށެވެ.

މި ސެމިނާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ހިންގާ ކެމްޕަހުގަ އެވެ.

ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ ފޯސޭކެން ފިއުޗާސްގެ ނަމުގައި އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދެވަނަ ސެޝަން (އަންޑަވޯޓާ ޖަސްޓިސް) ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދު ހަވީރު 4:15 އިން ފެށިގެން މިރޭ 9:15 އަށެވެ.

މި ސެޝަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާނީ ކޮސްޓާރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ލައުރެން ޗިންޗިލާ އެވެ.