އެމްޓީސީސީ

އުކުޅަހުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަނީ

އއ. އުކުޅަހުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ [އެމްޓީސީސީ]އާ ހަވާލުށްފި އެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަ އާދަމް އާޒިމް އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގް އެވެ.

އުކުޅަހުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް ދީފައިވަނީ 450 ދުވަހެވެ. މި މަޝްރޫގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 59.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ.

މި މަޝްރޫގެ ތެރެއިން އުކުޅަހުގެ 2.68 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެ އެވެ. އަދި މަގުތަކުގައި މަގު ބައްތި ޖެހުމާއެކު ފެންހިންދާ ނިޒާމު ވެސް ގާއިމުކުރާނެ އެވެ.

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކޮށްފައިވާ އުކުޅަހުގެ މަގުތަކަކީ އަޑިގުޑަން ގިނަ މަގުތަކެކެވެ.