މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް

އަލަށް އެތެރެކުރި ޑްރަގުގެ ބާވަތެއް އަތުލައިގެންފި

ކޫރިއަ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 640.50 ގްރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން ބުނީ އެ ތަކެތި އަތުލައިގަތީ ކޫރިއަ މެދުވެރިކޮށް ބަހްރެއިނުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕާރްސަލްތައް ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޝައްކުކުރެވޭ ޒާތުގެ ބާވަތެއް ހުރުމުން އިތުރަށް ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ވައިގެ މަގުން ޕާރުސަލް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޕާރުސަލްގައި ހުރި ތަކެތި ތަހުލީލު ކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ މެތޯފަން އަށް އެ ތަކެތި ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެ އެވެ.

މިއީ މިބާވަތުގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަނެވުނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.