ނީލަން ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވުން

ދުމުގެ ސަބަބުން ހަތަރު ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން ބަންދު

މާލޭ ނީލަން ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން ދުމުގެ އަސަރު ކުރާތީ ހަތަރު ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން އިމާދުއްދީން ސުކޫލް އާއި އިއްޒުއްދީން ސުކޫލްގެ އިތުރުން ވިލާ އިންޓާނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލާއި ބިލަބޮންގްގެ ކިޔެވުން ވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

އަވަސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ދުމުގެ އަސަރު ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިމާދުއްދީން ސުކޫލާއި އިއްޒުއްދީން ސުކޫލް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އިމާދުއްދީނާ އިއްޒުއްދީންގެ ކިޔެވުން މިއަދަކު ނޯންނާނެ. އިމާދުއްދީން ސްކޫލް މިހާރު ބޭނުން ކުރެވެމުން ދަނީ ކައުންސިލް އެކްސްޕެޓް ޝެލްޓާ އެއް ގޮތަށް،" މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް މަގުތައް ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

ނީލަން ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް އަނދައި ހުލި ވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ 166 މުވައްޒަފުން ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ. މި މީހުން މިހާރު ތިބީ އިމާދުއްދީން ސުކޫލުގައެވެ.

ނީލަން ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔުއަށް ލިބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 5:43 ހާއިރު އެވެ.