ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އަލީ ފާއިޒަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު މއ. މަނާގެ، އަލީ ފާއިޒު މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އަލީ ފާއިޒު އަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެވެ.

ސަފީރު ކަމަށް އަލީ ފާއިޒު އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނީ ނޮވެމްބަރު 28، 2022ގަ އެވެ. އަލީ ފާއިޒުއަށް ރުހުންދޭން ފެންނަ ކަމަށް .62 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އެވެ.

އަލީ ފާއިޒު ވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލި ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރާއި ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލީ ފާއިޒު ވަނީ މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ފެހި ގާނޫނުއަސާސީ އެކުވަލާލި ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ބ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ކަންވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ.