ޕީޕީއެމް

ހޯޕް ކޮންފަރެންސަށް 1000 މަންދޫބުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ

Feb 2, 2023
1

ޕީޕީއެމްގައި އިން ބާއްވާ "ހޯޕް ކޮންފަރެންސް"ގައި 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން މިއަދު ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބާއްވާ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުޅުވާލުމުން 1157 މަންދޫބުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. މިއީ އަޅުގަނޑު ހީކުރި ވަރަށް ވުރެވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް،" ޕީޕީއެމްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޮންފަރެންސްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކާއި ދަތުރުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ރޭވުމެވެ. އަދި ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ހޯމް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޕާޓީ ތަމްސީލް ކުރާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލަރުންނަށާއި ގޮފިތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށެވެ.

ހޯމް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުން

  • ލީޑަޝިޕްގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުން
  • މަޖިލިސް މެންބަރުން
  • ސެނެޓަރުން
  • ކައުންސިލަރުން
  • ދާއިރާ ރައީސުން
  • ދާއިރާ ނައިބު ރައީސުން
  • ޒުވާނުންގެ ރައީސުން
  • އަންހެނުންގެ ރައީސުން
  • އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުން

ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި މައިގަަނޑު ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދަރުބާރުގޭގަ އެވެ.

ކޮންފަރެންސް ނިންމާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއްގަ އެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން މާދަމާ ހަވީރު 4:00 ޖަހާއިރު "ބުންވަރު"ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދީފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުން ކުރި މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި ރިޝްވަތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޔާމީން ގެންދަވަނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުންނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އިއްވާފައިވާ މި ހުކުމް މަތީ ކޯޓަކުން ބާތިލް ނުކުރަނީސް ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދައެއް ނުކުރެއްވޭނެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ނުވަވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 23 އިން އޯގަސްޓް 3 އަށެވެ.