އައި ކެއާ

އައިކެއަރގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ފްލޭޝް ސޭލެއް

May 22, 2023

އައިކެއަރގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ފްލޭޝް ސޭލެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މި ސޭލްގައި ގަންނަ ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް 20 ޕަސަންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ އެވެ.

މިއަދު އެކަނި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސޭލް، ފުވައްމުލަށް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭހެން އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އައިކެއަރގެ ހޮޓްލައިން، 3321026 އަށް ގުޅުމުން އެ މައުލޫމާތެއް އޮޅުންފިލުވައިދޭނެ އެވެ.