ފިނިޕޭޖް

ޕްރިޔަންކާގެ ރޯލެއް ކުޅެން އަނުޝްކާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

ފަރްހާން އަހްތަރުގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ޖީ ލެ ޒާރާ"ގައި ޕްރިޔަންކާގެ ބަދަލުގައި ރޯލެއް ކުޅެން އަނުޝްކާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

ޖީ ލެ ޒާރާގެ ކާސްޓަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ ފިލްމަކަށް މިހާރު މި ފިލްމު ވަނީ ވެގެންގޮސްފަ އެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މި ފިލްމުން ވަކިވެފައިވަނީ އޭނާގެ ހޮލީވުޑް ޕްރޮޖެކްޓް، "ސިޓަޑެލް 2" އަށް އިސްކަންދިނުމަށެވެ. '

ޕްރިޔަންކާގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެ ރޯލް ކުޅުމަށް އަނުޝްކާ ޝަރުމާއަށް ފަރްހާން ގުޅި ކަމަށް ފިލްމީ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުގައިވެ އެވެ.

ޖީ ލެ ޒާރާގެ ތަރިންގެ ކަންކަން އަދި މުޅި ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތަށް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވެއެވެ.

ފަރުހާން އަޚްތަރު ގެންދާނީ އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ޗެމްޕިއަން" ގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.