މުހައްމަދު ނާޒިމް

މަންމަގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާން ޔާމީނަށް ފުރުސަތު ދޭން ނާޒިމު ގޮވާލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންމާފުޅުގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވުމަށް އެމްއެންޕީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނާޒިމު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ޔާމީންގެ މަންމާފުޅު ފާތިމަތު ހަސަން އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން މިއަދު ހެނދުނު ސްރީލަންކާގަ އެވެ.

މަންމާފުޅުގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ނާޒިމު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިލްތިމާސް ދަންނަވަން،" ނާޒިމު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނާ ހިޔާލު ތަފާތު ބޭފުޅުންވެސް ދަނީ ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމުންނެވެ.